Magnetisk induksjon

...
...

Picotesla
1012
Nanotesla
1000000000
Mikrotesla
1000000
Millitesla
1000
Tesla
1
Kilotesla
10-3
Megatesla
10-6

Weber per kvadratmeter
1
Gauss
10000
Maxwell per kvadratcentimeter
10000
Linje per kvadratcentimeter
10000
Gamma
1000000000
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.