Drivstofforbruk omformer

...
...

Metrisk

Liter per km
2,35
Liter per 10 km
23,52
Liter per 100 km
235,21
Kilometer per liter
0,43

OSS.

Miles per gallon
1
Gallon per 100 mil
100

Britisk

Miles per gallon
1,2
Mil per liter
0,26
Gallon per 100 mil
83,27
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.