Absorbert doseomformer

...
...

Grå
1
Joule av ioniserende stråling med ett kilo materie
1

Rad
100
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.