Dynamisk viskositetsomformer

...
...

Pascal-Second
1
Kroppsholdning
10
Tusenvis
1000
Kilogram per meter sekund
1
Gram Per Centimeter Second
10
Newton Second per kvadratmeter
1

Pound-Force Second Per Square Inch
1,45×10-4
Pound-Force Second Per Square Foot
0,02
Pund per fot andre
0,67
Pund per fot time
2419,09
Slug Per Foot Second
0,02
Poundal Second per kvadratfot
0,1
Dyne Second Per Square Centimeter
10
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.