Tetthetsomformer

...
...

Metrisk

Gram per kubikkcentimeter
10-3
Kilogram per kubikkmeter
1
Gram per kubikkmeter
1000
Milligram per kubikkmeter
1000000

Britisk / Amerikansk

Unse Per Gallon
0,13
Pund per kubikkfot
0,06
Pund per kubikk tomme
3,61×10-5
Ved at klikke på dataværdien til højre kopieres dataene automatisk.