Filkonverterer

Drivstofforbruk omformer

From
To

Metrisk

Liter per km
2,35
Liter per 10 km
23,52
Liter per 100 km
235,21
Kilometer per liter
0,43

OSS.

Miles per gallon
1
Gallon per 100 mil
100

Britisk

Miles per gallon
1,2
Mil per liter
0,26
Gallon per 100 mil
83,27
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen