Filkonverterer

Vindhastighetsomformer

From
To

Beskrivelse

Beaufort-nummer
2
Beskrivelse
Høy vind
Sjøforhold
Sea Heaps Up. Noe skum fra å bryte bølger blåses inn i striper langs vindretningen. Moderat mengde luftbåret spray.
Landforhold
Hele trær i bevegelse. Innsats som trengs for å gå mot vinden.

Vindfart

Kilometer per time (min)
5.6
Kilometer per time (maks)
11
Mil per time (min)
4
Mil per time (maks)
7
Knute (Min)
3
Knute (maks)
6
Meter per sekund (min)
1.6
Meter per sekund (maks.)
3.4

Bølgehøyde

Meter (Min)
0.2
Meter (Maks)
0.5
Fot (maks)
1
Fot (maks)
2
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen