Filkonverterer

Hastighetsomformer

From
To

Metrisk

Megapascal
10-6
Bar
10-5
Kgf / Cm²
1,02×10-5
Kilopascal
10-3
Hektopascal
0,01
Millibar
0,01
Kgf / M²
0,1
Pascal
1

Avoirdupois (U.S.)

Kilopound per kvadrattomme
1,45×10-7
Pund per kvadrattomme
1,45×10-4
Pund per kvadratfot
0,02

Kvikksølv

Inch of Mercury
2,95×10-4
Centimeter Mercury
7,5×10-4
Millimeter kvikksølv
0,01
Torr
0,01

Vann

Meter vann
1,02×10-4
Tomme vann
4,01×10-3
Centimeter vann
0,01

Atmosfære

Fysisk atmosfære
9,87×10-6
Teknisk atmosfære
1,02×10-5
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen