Filkonverterer

Luminansomformer

From
To

Candela per kvadratmeter
1
Kilocandela per kvadratmeter
10-3
Candela per kvadratcentimeter
10-4
Candela per kvadratfot
0,09
Foot-Lambert
0,29
Lambert
3,14×10-4
Nit
1
Stilb
10-4
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen