Filkonverterer

Illuminance Converter

From
To

Microlux
1000000
Millilux
1000
Lux
1
Kilolux
10-3

Lumen per kvadratmeter
1
Lumen per kvadratcentimeter
10-4
Fotlys
0,09
Foto
10-4
Nox
1000
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen