Filkonverterer

Tilsvarende doseomformer

From
To

Sievert
1
Millisievert
1000
Microsievert
1000000

RöNtgen Equivalent Man
100
Millirem
100000

Dental radiografi
200000
Gjennomsnittlig individuell bakgrunnsstrålingsdose per time
4347826,09
Nærhet til reaktorkjernen etter Tsjernobyl-katastrofen per time
3,33×10-3
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen