Filkonverterer

Elektrisk motstandskonverterer

From
To

Nanoohm
1000000000
Microohm
1000000
Milliohm
1000
Ohm
1
Kiloohm
10-3
Megaohm
10-6
Gigaohm
10-9

Abohm
1000000000
Volt per ampere
1

Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen