Filkonverterer

Dynamisk viskositetsomformer

From
To

Pascal-Second
1
Kroppsholdning
10
Tusenvis
1000
Kilogram per meter sekund
1
Gram Per Centimeter Second
10
Newton Second per kvadratmeter
1

Pound-Force Second Per Square Inch
1,45×10-4
Pound-Force Second Per Square Foot
0,02
Pund per fot andre
0,67
Pund per fot time
2419,09
Slug Per Foot Second
0,02
Poundal Second per kvadratfot
0,1
Dyne Second Per Square Centimeter
10
Velg PDF-fil ...
©2021 Office-Converter.com
Installer Chrome Converter Chrome Extension?
Koble til nettverket for å fortsette konverteringen